"Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης δάσους Αμπελικού"

Εγκρίθηκε ήδη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η μελέτη του έργου. Προβλέπεται η διάνοιξη δύο νέων δρόμων, αλλά και η συντήρηση εννέα ακόμη υφιστάμενων δασικών δρόμων. Επίσης η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και η κατασκευή δεξαμενών αντιπυρικής προστασίας καθώς και άλλων τεχνικών έργων που θα συμβάλουν στην προστασία του δάσους του Αμπελικού. Τέλος προβλέπεται η δημιουργία χώρου αναψυχής σε περιοχή πάνω από το χωριό, φυτεύσεις και υλοτόμηση και γενικότερα μέτρα και ενέργειες για την ορθή διαχείριση του δάσους.

ambelos logo

Εορτολόγιο

Μετάφραση - Translate

Greek English French German Italian Russian Spanish Turkish