Μουσείο Ρητινοσυλλογής

Το Μουσείο Ρητινοσυλλογής Αμπελικού εντάσσεται στο έργο "Μουσειακές Διαδρομές".

Αντικείμενο του έργου "Μουσειακές Διαδρομές: Περιήγηση στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Λέσβου", με προϋπολογισμό 139.000€ περίπου, είναι η δημιουργία ενός δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Κέντρων της Λέσβου που δεν διαθέτουν υψηλή αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα (Αναγνωστήριο Αγιάσου, Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922 Σκάλας Λουτρών, Λαογραφικό Μουσείο Βατούσας, Λαογραφικό Μουσείο Πλωμαρίου, Μουσείο Ρητινοσυλλογής Αμπελικού, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου). Εξαίρεση αποτελεί το ευρέως αναγνωρίσιμο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σιγρίου, το οποίο θα αποτελέσει το εφαλτήριο και τον καταλύτη για τη δημιουργία ροής επισκεπτών προς τα υπόλοιπα που είναι λιγότερο γνωστά.

Προβλέπεται η δημιουργία μικρών εγκαταστάσεων προβολής σε καθένα από τα παραπάνω 6 Μουσεία με υποδομή infokiosk, σταντ έντυπου υλικού και data projector με Η/Υ όπου θα προβάλλονται τα υπόλοιπα μουσεία. Επίσης θα γίνει τεκμηρίωση – ψηφιοποίηση και δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών παρουσίασης, μία για κάθε μουσείο.

Το έργο εντάχθηκε από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου" του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ambelos logo

Εορτολόγιο

Μετάφραση - Translate

Greek English French German Italian Russian Spanish Turkish