Οι δράσεις για την αντιμετώπιση της θεομηνίας

draseis theomhnia

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ

Επισκευάστηκαν όλες οι πατωμένες που είχαν καταστραφεί από την 1 Δεκεμβρίου 

Αποκαταστάθηκε το τοιχίο που καταστράφηκε πάνω από τον κήπο του Γρηγορέλη

 

Σκεπάστηκε μέρος του υπονόμου που καταστράφηκε στο ποτάμι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Διάνοιξη του δρόμου προς τη εκκλησία τον οποίο βεβαία είχε πρόχειρα ανοίξει ο Δήμος ο οποίος έκλεισε άλλες δυο φορές διότι συνεχίζονται οι κατολισθήσεις.  

Καθαρισμός και ασβέστωμα του χωριού.

Καθαρισμός του Νεκροταφείου.

Αντικατάσταση την περίοδο του Πάσχα 15 λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού (δωρεά ανωνύμου).

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το αγροτικό δίκτυο από τη Θεομηνία ήταν εντελώς καταστραμμένο και αδιάβατο. Εκτός από το αγροτικό δρόμο προς “Λιόπυρο” και τον δασικό δρόμο προς “Ρογκάδα” που άνοιξε ο Δήμος Λέσβου, όλο το υπόλοιπο αγροτικό δίκτυο ανοίχτηκε από την «ΑΜΠΕΛΟ».

Αναλυτικότερα, τα μηχανήματα της εθελοντικής ομάδας εργάσθηκαν:

1. Δύο μέρες στον αγροτικό δρόμο προς “Kλίμα”.

2. Μία μέρα στον αγροτικό δρόμο προς “Ταξιάρχη”.

3. Τρείς μέρες στο αγροτικό δρόμο προς “Xορδοκόπι”.

4. Δύο μέρες στο δρόμο προς “Τρυγωνιά”.

5. Μια μέρα προς “Σκάλες”.

6. Μια μέρα προς “Αμδάρα”.

7. Δυο μέρες προς Άγιο Ευστάθιο.

8. Δυό μέρες προς “Μάρμαρο” από Αγία Σωτήρα.

9. Μία μέρα προς Αγία Μαρίνα.

10. Δύο μέρες προς Αγία Κυριακή.

11. Δύο μέρες στο “Χορδοκόπι”, όπου μετά από παραχώρηση τσιμέντων από το Δήμο Λέσβου τσιμεντοστρώθηκε το κατεστραμμένο κομμάτι του δρόμου στη περιοχή “Χορδοκόπι”. 

12. Δύο μέρες διαμόρφωση πλατείας στον Άγιο Θεράποντα.

13. Μια μέρα προς “Βασιλικό Παναγιούδας”.

14. Μια μέρα στο δρόμο προς Ταξιάρχη από μέσα στο χωριό ωστόσο ο δρόμος αυτός δεν τελείωσε χρειάζεται άλλες δύο μέρες εργασία.

15. Μία μέρα επιχωμάτωσης μικρής χαράδρας στη νότια πλευρά του Αθλητικού Κέντρου, λόγω της διάβρωσης των πρανών.

16. Τρείς μέρες μεταφορά μπαζών για επιχωμάτωση προς “Χορδοκόπι”.

17. Μία μέρα μεταφορά μπαζών για επιχωμάτωση προς Άγιο Ευστάθιο.

18. Μια μέρα διαμόρφωση χώρου πλησίον της εκκλησίας ως παρκιγκ.

Η «ΑΜΠΕΛΟΣ» ευχαριστεί θερμά όλους όσους εργαστήκαν εθελοντικά. Ιδιαιτέρως ευχαριστεί τους ομογενείς από την Αυστραλία, για την δωρεά των μηχανημάτων και τον ανώνυμο εθελοντή που πρόσφερε 500 ευρώ σε πετρέλαιο για τα μηχανήματα. Επίσης ευχαριστεί το Δήμο Λέσβου για τη παραχώρηση τσιμέντων και 100 λίτρων πετρελαίου, την Περιφέρεια Λέσβου για την παραχώρηση 120 λίτρων πετρελαίου καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την συνεργασία. Τα έξοδα του εργοδηγού, καθώς και το υπόλοιπο πετρέλαιο πληρώθηκαν από την «ΑΜΠΕΛΟ».

ambelos logo

Εορτολόγιο

Μετάφραση - Translate

Greek English French German Italian Russian Spanish Turkish